Beat The Box

  Beat the box har tagit landet med storm. Här delas du in i så jämna grupper om fyra som möjligt. Alla startar på samma poäng och utifrån dina resultat får du en högre eller lägre poäng. På banan spelar alla med alla. Du har med andra ord tre stycken matcher som ska spelas. Efter varje match rapporterar du in din vinst/förlust och får poäng utifrån resultatet. Din totala poäng sparas till nästa aktivitet vilket gör att matcherna blir jämna. Let´s beat the box!


  Boka beat the box
  Placeholder - Image_medium

  Alla aktiviteter

  Boka beat the box
  Copyright © 2024 Smile Room AB